About

De Studiegroep Geschiedfilosofie wil het onderzoek, debat en onderwijs in de geschiedfilosofie bevorderen. Hiertoe nodigt de studiegroep sprekers uit om te spreken over hun onderzoek. Thema’s worden gekozen op het raakvlak tussen filosofie en geschiedbeoefening.

De bijeenkomsten zijn voor iedereen vrij toegankelijk, van student tot hoogleraar. De voertaal is Engels, tenzij sprekers en aanwezigen het Nederlands machtig zijn. (R)MA en PhD studenten zijn nadrukkelijk welkom.

The Study Group Philosophy of History aims to promote research, debate and teaching in the philosophy of history. To this end the study group invites speakers to present their work in progress. Themes are chosen at the intersection of philosophy and history.

Attendance is free and open to everyone, from undergraduate students to professors. The language of the sessions will be English, unless all attendees command the Dutch language. (R)MA and PhD students are especially welcome to attend. The organizers kindly ask for a registration in advance.

Alternately the meetings will be held at the Vrije Universiteit Amsterdam (VU) and the University of Amsterdam (UvA). Meetings are held on Fridays, from 15.00 to 17.00 hours. They are organized by Jacques Bos (UvA, j.bos@uva.nl), Rik Peters (RUG, r.g.p.peters@rug.nl) and Chiel van den Akker (VU, c.m.vanden.akker@vu.nl). Anyone interested in presenting a paper may contact the organization.

Advertisements